Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Средство за развитие с голяма ефективност –Bx Business Designer

BX Business Designer е едно самостоятелно допълнение, което е разработено за потребителите и консултантите на SAP Business One. С помощта му както SAP Business One, така и всички други допълнения, използващи интерфейса на SAP Business One лесно и бързо могат да бъдат персонализирани.

Предимства за потребителите на SAP Business One:

 • С BX Business Designer бизнес процесите могат да бъдат адаптирани лесно и разходоефективно към специалните бизнес изисквания на предприятието в SAP Business One.
 • С помощта му бизнес процесите могат да бъдат оптимизирани по-гъвкаво.
 • Чрез използването му системата за управление на предприятието може да изпълнява такива специални изисквания, които иначе биха могли да бъдат реализирани само с въвличане на външни специалисти и с много по-големи разходи на време и средства.
 • Просто решение, без сложността на add-on развитие и задачите по инсталиране.
 • Нямя нужда от скъпи софтуерни инженери; познавателите на SDK лесно и бързо могат да научат използването му.

Предимства законсултантите на SAP Business One:

 • По-голямо задоволство на клиента
 • По-голяма компетентност на консултантите
 • По-големи приходи поради възможността за повторно използване на скриптовете

При клиентите с по-сложни изисквания може да има нужда от няколко специални функции, които не са достъпни веднага. Ето няколко примера:

 • Когато при разпечатването на доклада за нареждането за производство трябва да се разпечата и друг, персонализиран доклад.
 • Ако замразените артикули трябва да бъдат полуавтоматично приключени.
 • Ако се приеме продукт със сериен номер от производството и потребителят иска да избере предварително запазен сериен номер.
 • Ако клиентът има 10 000 нареждания за производство, от които 9500 са вече невалидни или готови, но неприключени и искат да приключат нарежданията.

Структура

Развойна среда (няма нужда от други средства)

 • Intellisense Editor
 • Log Messenger
 • Debugger
 • Тестер
 • Стотиции „напълно интегрирани функции“ (които не са част от SAP B1 DI/UI API)
 • Полезни шаблони (нов прозорец, с функция на бутон, проверка на правдоподобност и т.н.) от простото през сложното до много сложното

Материали за обучение
Поддръжка (за Designer)
Документация за функцията
Версия за изпълнение за крайните потребители

Nyomtatás