Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Интегрирано издаване на електронни фактури – BX eDoc+

Във все повече предприятия възниква необходимостта от издаване на електронни фактури. За издаване на електронни фактури има два начина. Единият начин е издаване на PDF документ с електронен подпис и часова щампа, а другият – електронната EDI фактура.

Използването на заверени документи с електронен подпис и часова щампа се разпространява все повече и и в България.  Във фокуса на тези категории документи издаването на фактурите играе все по-важна роля, тъй като издаването на електронните фактури дава предимства на всички участващи лица.

BX eDoc+ е допълнение към SAP Business One, което разрешава на потребителите да издават електронни фактури било с универсален електронен подпис (който е с повишена сигурност;притежава същата сила като при саморъчен подпис на хартия), било с квалифициран електронен подпис (който има правна последица, съответстващо на частен документ с пълна доказателствена сила) и часова щампа и да ги запазят като валидни електронни документи.

Чрез преминаване към издаването на електронни фактури вместо бавното издаване на хартиени фактури, което е голямо административно бреме, потребителите на SAP Business One  могат да си спестят много време, енергия, работа и разходи ежегодно. С помощта на BX eDoc+ се намаляват разходите за хартията, печатането, пощата, съхранението и архивирането, както и  загубата на времето от доставянето по пощата.

Предимства:

Издаване на фактури с едно кликване

От интегрираната система на управление на предприятив SAP Business One електронните фактури могат да бъдат създадени с няколко кликвания, ускорявайки по този начин процесите, което в крайна сметка води до обслужването на клиентите на по-високо ниво.

По-сигурно съхранение на документите

По закон всеки счетоводен документ трябва да се съхранява 8-10 години.  Издадените електронно и снабдени с часова щампа фактури се съхраняват по начин, отговарящ на законите, в системата на SAP Business One и се правят автоматични записвания за тях на различни нива. За разлика от хартиената фактура документът не може да изчезне или да се развали. 

По-лесно и по-бързо търсене

Нямя нужда да се рови из хартиените фактури. С използването на допълнителен модул BX eDoc+ може да се намери дадената фактура с едно кликване.

Намаляване на разходи

Няма нужда фактурите да се печатат на хартия, да се изпращат по пощата и да се съхраняват вторите екземпляри, за което се харчат големи суми.

Решение за икономия на труд

Намалява административното бреме и възможностите за допускане на грешки, увеличава ефективността на работата.

Опазване на околната среда

Чрез използването на BX eDoc+ се намалява изразходването на хартията, поддържайки по този начин екологичното функциониране.

Преимущество над конкуренцията – мотивация на доставчиците

Поради ускорение на темповете на процеса на фактурирането и по-голямата точност на фактурите доставчиците ще получат законните си вземания в срок даже и в случай на оспорвани партиди.

Многобройни възможности за проекти

Стартирани са и през следващите години ще бъдат стартирани многобройни възможности за проекти за въвеждане на решения за електронно фактуриране. В Плана за развитие „Новата Унгария“ между субсидираните области специално е описано електронното фактуриране като приоритет.

Поддържано и от Националната агенция „Данъци и мита“

От гледна точка на данъчното право е равнозначно на системата на хартиените фактури, изцяло отговаря на регулирането за валидния формат на електронната фактура, определено от НАП.

Изсиквания, въпроси, отговори

Какво е необходимо за използването на BX eDoc+?

  • Интегрирана система за управление на предприятията SAP Business One
  • Универсално (с повишена сигурност) или квалифицираноудостоверение (за електронен подпис)
  • Часова щампа, интелигентна чип карта (BALE), четец за карти

При разработването на нашия продукт сме се стремили към всеобхватно решение и сега всичко това предлагаме на нашите клиенти в пакет, интегрирано.

Какви са условията за приемането на електронната фактура?

Въз основа на Закона за ДДС преди издаването на електронна фактура няма нужда от предварително съгласуване с клиента или възложителя.

Какво ИТ оборудване е нужно за електронното фактуриране и съхраняване на документи?

  • удостоверение за подпис
  • квалифицирана часова щампа
  • регулярно запаметяване
  • връзка с интернет

Какво е удостоверение за подпис?

В рамките на услуги за квалифициране на електронните подписи NetLock предоставя услуги за издаване на удостоверения на своите клиенти както на ниво с повишена сигурност, така и на ниво квалифицирано удостоверение. Съгласно разпоредбите на нормативните актове електронните файлове с електронен подпис с повишена сигурност притежават сила като при саморъчен подпис на хартия, а електронните файлове с електронен подпис – като частен документ с пълна доказателствена сила. NetLock ООД като една от четирите фирми в Унгария, които се занимават с квалифициране на подписи, осигурява удостоверението, необходимо за използването на модул BX eDoc+.

Какво е устройство за сигурно създаване на подписа (BALE)?

„Устройството за създаване на подпис е хардуерно устройство, с помощта на което подписващото лице създава електронния подпис чрез използването на данните за създаване на подпис ‟. Чрез разработването на модул BX eDoc+ нащата група експерти създаде възможност за потребителите на SBO валидирането на валидни и сигурни електронни документи.

Какви са изискванията за валиден подпис?

Понятието на квалифициран подпис стана всеобщо познато от директивата на ЕС за електронните подписи, след което разпоредбите на Закона № XXXV за електронните подписи от 2001 г. превърнаха там приложеното тълкуване в прието в Унгария. Електронният подпис се счита за валиден, ако:

  • удостоверението, създаващо подписа, е издадено от регистриран доставчик на удостоверителни услуги;
  • доставчикът на удостоверителни услуги е регистриран от органа, определен от законите (в Унгария:Национална агенция за съобщенията);
  • т. нар. удостоверителна верига на удостоверението, издадено от доставчик на удостоверителни услуги, е пълна и валидна;

Какво означава универсален електронен подпис?

Валидиране (подписване) на документи с повишена сигурност; притежава същата сила като при саморъчен подпис на хартия.

Какво означава квалифициран електронен подпис?

Документът, валидиран (подписан) с квалифициран електронен подпис по правни последици съответства на частен документ с пълна доказателствена сила.

Nyomtatás