Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

Ценообразуване, калкулация – BX MACC

Един от решаващите, но и много проблематични елементи на бизнес успеха е правилната калкулация на цените. В живота на производствените предприятия се срещат многобройни ситуации, когато бързата и точна калкулация на цената е необходима заради конкуренцията и даже може да осигурява предимство за бизнеса: когато се пуска нов продукт на пазара, ? се въвежда в нова дистрибуторска мрежа или в нова част на пазара, а също така когато се прави оферта за търг в очакване на нов договор.

Ключовият елемент на добре функциониращата система за калкулация на цените е изчисляване на разходите. С помощта на BX MACC въз основа на калкулационни схеми бързо и точно може да се определят производствените разходи и цените на продуктите в SAP Business One.

Модулът за калкулация на цените BX MACC еотраслово-специфично решение, с което стратегията за ценообразуването и факторите за калкулацията на цените могат да бъдат организирани, планирани и оптимизирани перфектно. Ресурсите и процесите, необходими за калкулацията на цените, ще станат по-точни, а изготвянето на офертите, базирани на действителни информации, ще стане по-бързо и по-надеждно. По този начин могат да се спестят време и пари в дългосрочен план, а също така повече оферти могат да се изготвят за по-кратко време и търговските процеси на предприятието ще бъдат по-бързи и по-ефективни.

Модулът за калкулация на цените BX MACC е гъвкаво и лесно за използване решение, адаптирано напълно към интегрираната система за управление на предприятията SAP Business One, отговаря на съвременните технологични изисквания и предоставя ефективна възможност за подробното и точно планиране на конкурентноспособното ценообразуване на продуктите и услугите. Системата се характеризира с висока надеждност, поради което експлоатацията и поддръжката й са лесни инамаляват разходите на предприятието.

Предимства:

  • може да се изготвя ценова оферта, базирана на точни, надеждни и актуални данни
  • увеличаване на конкурентноспособността с помощта на бързо и прозрачно ценообразуване
  • сигурна възвръщаемост, няма повече загуби от оферти
  • срокове, които могат да бъдат спазвани по офертата, доволни клиенти
  • работните процеси и разходите за инвестициите и реализацията
  • обосновани икономически решения
Nyomtatás