Изберете страна

Връзка

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Изпращане на съобщение:
Телефон:*

THESIS ERP - Локализирано ERP решение на базата на SAP Business One за Южна и Източна Европа

A THESIS ERP е софтуерно решение на световно ниво за планирането на ресурсите на достъпна цена, разработено като съвместно развитие от T-Systems Унгария и SAP, за средни и малки предриятия в България. Освен в Румъния софтуерът в момента е достъпен в България, а през следващите 2 години ще се продава и в 9 други южноевропейски страни.

THESIS ERP

Основата на THESIS ERP е SAP Business One, който освен стандартната функционалност съдържа и пълен превод на български език на целия потребителски интерфейс. Решението напълно отговаря на изискванията на българското законодателство. Постоянното отговаряне на законодателството се осигурява от T-Systems Унгария в сътрудничество на някое местно предприятие на консултантската фирма Big4. Решението е достъпно във версия 9.x, базите данни SQL и HANAса на разположение.

sap_business_one_545x288

SAP Business One

SAP Business One е разработен от SAP специално за фирми с численост на персонала между 5 и 350. Приложението може да бъде от полза за всички предприятия, които с цел повишаване на ефектвиността си, както и порадинеобходимост за разширение искат да оптимизират  своите бизнес процеси и имат нужда от една система, която може да се внедри бързо, прилага се лесно и възможно най-добре използва съществуващата им ИТ инфраструктура.

SAP Business One е система с логична, обозрима структура, работи под операционна система Microsoft Windows и има многобройни възможности за конфигурация. Това е приложение, което се внедрява бързо, има възможност за надграждане и голяма мощност и е много надеждно. Базирано е на открити стандарти, поради което от него могат да се изградят и по-сложни решения összetettebb megoldások, както и да бъдат интегрирани с други системи.

SAP Business One съдържа много иновативни решения, които дават възможност простите данни да бъдат превърнати в ценна информация. С помощта на функция „Drag&Relate‟ потребителите могат и от различни бази данни лесно да преместят информациите на работния си плот. Тази тясна интеграция открива нови перспективи за други бизнес системи. Скъсява също и жизнения цикъл на ученето, тъй като потребителите не трябва да се научат да използват нови средства за изпълнение  на задачите по анализ и маркетинг.

Главната характеристика на SAP Business One е големият капацитет и ефективност. Благодарение на изтънчените му средства за анализ ръководводствотоможе изцяло да държи под контрол информациите и дейностите на фирмата. Дава действителен и единен преглед за управление на връзки с клиенти, за логистика, за дейностите на поддръжката и сервиза, както и за събитията във финансовото дело. SAP Business Oneпредоставя  управлението в ръцете на бизнес потребителите по такъв начин, че ги снабдява с актуални информации от ключова важност, които са необходими за вземането на мъдри бизнес решения.

Системата в момента се използва на 27 езика в 34 страни. Поради различия в законодателствата са достъпни варианти, локализирани по страни.

Функции

Администрация и счетоводство

 • Финансово счетоводство – Управление на финансови транзакции: операции в оборотната ведомост, настройка и поддръжка на сметките в оборотната ведомост, осчетоводяване в оборотната ведомост, корекции на валутните курсове и изготвяне на бюджет.
 • Банкови операции –Изпълнение  на задачите по финансовите обработки: парични постъпления, издаване на чекове, управление на депозитите, плащание с кредитни карти, съгласувания с банката.
 • Пласмент и дистрибуция – Изготвяне на ценови оферти, въвеждане на клиентските поръчки, организация на транспорт, изготвяне на салда на наличностите, управление на фактури и клиенти.
 • Снабдяване– Управление на договорите и транзакциите с доставчиците: изготвяне на поръчки за доставка, актуализиране  на информациите за наличностите, изчисляване на стойността на партидите за износ, управление на връщания и заприходявания, обработка на плащанията.

Управление на връзките с клиентите (CRM)

 • Управление на възможностите за пласмент – Управление на всички възможности за пласмент от първото телефонно обаждане до успешното приключване на сделката.
 • Управление на бизнес партньори – Управление на всички информации, свързани с клиентите, дистрибуторите и доставчиците: профил, сумиране на историята на връзката, салда по сметки, анализ на канали за пласмент..
 • Управление на сервизно обслужване – Поддръжка на сервизни задачи, управление на договори, планиране на сервизи, следене на интеракциите на клиентите, поддръжка на клиенти.

Производство

 • Управление на складове – Управление на размери на наличностите, управление на партиди, ценови листи, специални споразумения за цени, движения между складовете, операции с наличностите..
 • Изготвяне на доклади – Изготвяне на доклади за почти всички аспекти на функционирането на предприятието: вземания от доставчиците и клиентите, оборот, cash flow (паричен поток), обобщаване на събитията, свързани с връзките с клиентите, счетоводство, складови наличности, финансови отчети, ценообразуване, дейности на клиените.

Бизнес предимства

 • На достъпна цена, с кратко време за внедряване, без затруднения може да се ползва.
 • Повишена производителност – С помощта на лесно разбираемия, изчистен и логичен потребителски интерфейс работата върви бързо и ефективно.
 • По-бързи и по-добри бизнес решения – Ръководителите имат бърз и ефективен достъп до всички стратегически информации на своето предприятие и по този начин могат да вземат възможно най-добрите решения.
 • Надеждно мащабиране – Благодарение на гъвкава технология, която е достъпна за всички, има възможност за бърза промяна и адаптация паралелно с растежа на предприятието. Предлага дългосрочно решение за управление на предприятието.
 • Глобална достъпност – Бизнес транзакции могат да бъдат извършвани в различни валути и може да бъде изготвян отчет за тях  в различни валути.
 • Контрол на разходите – Осигурява максимален контрол на разходите чрез повишаване на производителността на служителите, подобряване на комуникацията между доставчиците и повишаване на ефективността на операциите.
 • По-високи приходи – Тъй като навсякъде в системата има бърз и лесен достъп до информациите в реално време, с прилагането й може по-добре да се разпознаят бизнес възможностите, по-бързо може  да се „хвърлят на пазара“ новите продукти. Анивото на поддръжката на клиентите и на сервиза разрешават допълнително развитие на бизнеса.
 • Управление на възможностите за пласмент – Решението предлага важни средства на предприятията за управление на възможностите за пласмент: освен всичко друго осигурява и пълен достъп до брутната печалба и до информациитя относно наличностите. 
Nyomtatás