Alegeţi ţara

Contact

Ágnes Széll Ágnes Széll
+36 30 863 6022
E-mail
Trimitere mesaj:
Telefon:*

Transporturi

Modulul complementar DSI Trans, destinat special acestui domeniu industrial, este o soluţie elaborată în primul rând pentru întreprinderile mici şi mijlocii care se ocupă cu transporturile, permiţând efectuarea sarcinilor administrative legate de transporturi cu ajutorul sistemului de management SAP Business ONE.

Funcţii principale:

Utilizarea datelor de bază

 • Evidenţa unitară a datelor de bază ale partenerilor de afaceri, care poate fi utilizată la transporturi, facturare, administrarea tranzacţiilor financiare şi bancare, analize financiare.Evidenţa numerelor de telefon ale şoferilor este facilitată de utilizarea funcţiei de raportare a stocurilor, bazată pe tehnologia SMS.
 • Evidenţa unitară a datelor de bază ale articolelor, utilizabilă în cadrul activităţilor comerciale şi de facturare.
 • Evidenţa datelor de bază ale staţiilor de transporturi (poziţiilor), care pot fi utilizate la comenzile de transport şi repartizarea sarcinilor de transport.
 • Înregistrarea datelor de bază ale autovehiculelor, remorcilor, utilajelor de lucru şi altor autovehicule de utilizare proprie.
 • În cazul tractoarelor, domeniile numerelor documentelor de transport utilizate.
 • Înregistrarea datelor documentelor (orice fel de document), supravegherea valabilităţii documentelor.Sistemul avertizează automat înaintea expirării documentelor.
 • Evidenţa stării cauciucurilor, înregistrarea modificărilor, vizualizarea datelor istorice.
 • Înregistrarea evenimentelor de service.
 • Evidenţa preţurilor decontabile ale combustibililor, în vederea calculării economiei de combustibil.

Sprijinirea sarcinilor administrative de organizare a transporturilor şi a celor aferente acestora

 • Înregistrarea comenzilor de transport de la cumpărători.
 • Înregistrarea datelor mărfurilor:denumirea şi cantitatea mărfii, indicarea locului de încărcare şi descărcare.
 • Înregistrarea datelor de încărcare-descărcare:repartizarea cantităţilor de marfă, indicarea datelor concrete.
 • Înregistrarea datelor privind preţurile, putând fi stabilite preţurile mai multor servicii deodată la aceeaşi comandă de transport a clientului.
 • Facturile pot fi întocmite integral sau pe fiecare execuţie în parte, este suportată şi facturarea cumulativă.
 • Unei comenzi de transport îi pot aparţine mai multe sarcini de transport.
 • Confirmarea comenzilor de transport poate fi realizată în formă electronică sau imprimată.
 • Înregistrarea comenzilor de transport de la cumpărători lansate prin intermediul internetului.
 • Comenzile lansate pot fi salvate în comanda internă de transport, unde există şi posibilitatea corectării, precizării datelor.
 • Monitorizarea pe internet a situaţiei comenzilor de transport lansate.
 • Înregistrarea sarcinilor de transport ale furnizorilor.
 • Sarcinile de transport pot fi repartizate subantreprenorilor şi propriilor autovehicule.
 • Raportarea finalizării în sistem, manual sau prin tehnologie SMS.
 • Pot fi trimise SMS din program, la telefonul şoferului care efectuează transportul, iar în cadrul unei sarcini de transport pot fi gestionate mai multe finalizări.
 • Şoferul înştiinţează mandantul asupra încheierii sarcinii, prin returnarea mesajului SMS.
 • SMS-ul primit este citit de program şi anexat automat la sarcina de transport respectivă, realizându-se astfel raportarea automată a finalizării.

Suport pentru calcularea ulterioară a transporturilor efectuate cu maşini proprii

 • Înregistrarea evenimentelor de transport, pe baza documentelor de transport şi prin utilizarea datelor de bază ale şoferilor autovehiculelor înregistrate.
 • Marcarea automată a numărului de serie al documentului de transport.
 • Utilizarea unor autovehicule de tractare proprii sau străine, gestionarea tractărilor închiriate.
 • Verificarea datelor şi kilometrilor, asigurarea unei înregistrări permanente şi fără întreruperi a datelor.
 • Înregistrarea datelor staţiilor, calculul timpului petrecut în străinătate.
 • Înregistrarea simplă a greutăţii încărcăturilor.
 • Calculul diurnei în delegaţie (şi pentru doi şoferi), despre care se poate întocmi o dovadă imprimată.
 • Calculul de combustibil conform normelor, înregistrarea consumului real de combustibili în sistemul SAP Business One.
Nyomtatás